Ten voordele van de Belgische Alzheimer Liga wordt er een competitie georganiseerd op zondag 24 september met enkel geheugen gerelateerde onderdelen: individuele tul, teamtul en pre-arranged free sparring.