Binnen-activiteiten voor -13-jarigen zijn terug mogelijk.

Dwz dat de Tijgers (5-7j) kunnen terug trainen in de sporthal op vrijdag van 18u30 tot 19u30 in de sporthal

De Leeuwen (8-10j) kunnen terug trainen van 18u30 tot 19u30 op dinsdag en DONDERDAG in de sporthal.

De Panters jonger dan 13j kunnen terug trainen in de sporthal van 19u30 tot 20u30 op dinsdag en vrijdag.  De Panters vanaf 13j en de juniors (vanaf 14j) en de seniors moeten helaas blijven verder trainen via ZOOM op de gebruikelijke dagen en uren!

Voor de -13-jarigen kunnen de binnen-activiteiten van sport, cultuur, jeugd en het kunstonderwijs terug plaatsvinden, mits het volgen van de geldende protocollen binnen de sector. 

 De belangrijkste beperkingen en regels kan u hieronder nalezen.

 ·       Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent in een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat….

·       Bij sportlessen geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres.

·       Er is een éénrichtings-circulatieplan waar iedereen zich MOET aan houden, ook al wil dit zeggen dat je volledig rond moet stappen.  In de grote zaal is de richting bepaald door de zwarte matten.  Dit houdt in dat er regelmatig sporters langs uw terrein zullen passeren.  Houd afstand en heb respect voor de sporters die bezig zijn.  Wees ook verdraagzaam naar de sporters die langs uw training kunnen passeren.  (zie bijlage).

·       Zet uw kind voor het gebouw af en blijf, indien niet noodzakelijk, buiten het gebouw.

·       De kleedkamers fungeren, net als voor de 2de lockdown, als wachtruimte waar (enkel) de schoenen mogen verwisseld worden.  De lesgevers/coaches wachten hen op en begeleiden hun groep naar de sportzaal waar zij sporten.  De sportschoenen worden op de zwarte matten verwisseld voor ze de zaal verlaten.  De lesgever begeleidt hen naar buiten.

       Gebruik van de trap: Wie naar beneden moet heeft voorrang op de tegenligger die naar boven wenst te gaan.

·       Breng zo weinig mogelijk materiaal mee (enkel een kleine sporttas met uw binnensportschoenen en water). 

·       Er zal geen water kunnen getapt worden, dus breng uw eigen water mee (geef dit ook niet door aan andere sporters).  Zorg voor een hervulbare fles, onze sportdienst wenst petfles- en blikvrij te blijven!

·       Na elke training, ook binnen de eigen sporttak, moet alles wat aangeraakt is gereinigd worden (raak zo weinig mogelijk aan).

o   Het desinfecteren van de infrastructuur (vloeren, toiletten, klinken, linten, trapleuningen. …) gebeurt door de zaalwachters.  Communiceer zo goed mogelijk met de zaalwachter indien bepaalde zaken ontsmet moeten worden (vloeren waar kinderen gezeten hebben, …)

o   Sportspecifiek eigen materiaal wordt door de sportclub zelf ontsmet.

·       De cafetaria gaat voorlopig nog niet open.

·       Er zijn geen banken ter beschikking in de zalen.  Niemand zit neer op de grond tenzij noodzakelijk voor de sport.

·       Er mag maar 1 iemand per keer in een toiletblok binnen.  Als je moet wachten, behoud je 1,5 meter afstand (zie stickers op de grond).

Verenigingen kunnen verder alleen take away of leveringen organiseren via professionele cateraar. 

 

Verenigingen die conform de federale maatregelen afhaaleetfestijnen of leveringen willen organiseren, kunnen dit alleen doen mits goedkeuring van de gemeentelijke veiligheidscel. De verenigingen moeten deze activiteiten aanvragen bij de dienst evenementen via de formulieren op www.sint-lievens-houtem.be/evenementen-aanvragen. Zowel het Covid Event Risk Model (CERM) als Eagle evenementen moeten ingevuld worden.

Gelet op de geldende federale maatregelen moeten verenigingen die dergelijke afhaaleetfestijnen organiseren, beroep doen op een professionele cateraar. Hulp hierbij door leden van de vereniging is beperkt volgens de geldende federale maatregelen en dus beperkt tot vier personen buiten.

Verenigingen die hierover vragen hebben, kunnen terecht bij de dienst evenementen: T 053 60 72 61, lokale.economie@sint-lievens-houtem.be.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Bart De Keyser

Sportdienst Sint-Lievens-Houtem

Sportfunctionaris