Viky Baele is aanspreekpersoon integriteit (API) binnen onze Taekwon-Do Club Hodori. Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen uit de sportorganisatie terecht met een vraag, bezorgdheid of melding. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken. Zij is gemakkelijk bereikbaar voor iedereen in de sportorganisatie. Zij is geen machtsfiguur maar iemand die door velen gerespecteerd wordt omwille van eigenschappen als inlevingsvermogen, goed kunnen luisteren, onafhankelijkheid, integer kunnen handelen… De API kent de gedragscode en reglementen. Waar nodig kan de de API beroep kan doen op experten. 

Viky kan je gemakkelijk aanspreken na de training van de jeugd of via email of via gsm.  Wat je met Viky bespreekt, is vertrouwelijk en wordt slechts gedeeld met een derde partij na overleg.  Viky is geen machtspersoon binnen de club en is geen lid van het bestuur of het trainerskorps.  De enige link met de club is dat ze mama is van haar zoon Nikki.


De bedoeling is grensoverschrijdend (sexueel) gedrag te voorkomen en te stoppen waar nodig, tussen leden, tussen leden en trainers, tussen leden en bestuursleden,..

Stap 1: contact nemen met haar en samen bespreken wat precies het probleem is.

gsm: 0478 29 36 49
email: viky@taekwondohoutem.be

Stap 2a: indien nodig escaleert zij dit binnen het bestuur als het gaat over grensoverschrijdend gedrag tussen leden.

Stap 2b: indien nodig escaleert zij dit naar het Disciplinair Comité van ITF België, mocht er ook een trainer of bestuurslid bij betrokken zijn.

Stap 2c: indien nodig kan zij u adviseren naar de politie te stappen en klacht neer te leggen.

Het is helemaal NIET de bedoeling dat zij aangesproken wordt in het kader van sportieve beslissingen: zoals bijvb. deelname aan competitie of aan kupexamens.  Daar houdt Stefan als hoofdtrainer vanzelfsprekend de eindverantwoordelijkheid.

Ter info kan je ook als kind altijd terecht op bijvb. de website van AWEL.BE.

De aanspreekpersonen van ITF Belgium (buiten de club Hodori) vind je op deze link.